Tag Archives: Hilde Myren

Fastsatt forskrift om kontrollomr?de, infeksi?s lakseanemi hos akvakulturdyr i Langfjord, Alta kommune

Fastsatt forskrift om kontrollomr?de, infeksi?s lakseanemi hos akvakulturdyr i Langfjord, Alta kommune

Den tidligere mistanken om Infeksi?s lakseanemi (ILA) p? oppdrettsfisk ved Marine Harvest sine lokaliteter Kvalvika 11074 og Digermulen 11076 i Tjongsfjorden, R?d?y kommune i Nordland er n? bekreftet. P? bakgrunn av Veterin?rinstituttets p?visning av ILA virus i pr?ver tatt ut ved lokaliteten Kvalvika, har Mattilsynet stadfestet smitte av fiskesykdommen ILA.…
Top