Tag Archives: ILA

Bekreftet infeksi?s lakseanemi (ILA) i Skjerv?y-kommune i Troms

Bekreftet infeksi?s lakseanemi (ILA) i Skjerv?y-kommune i Troms

– Det uansvarlege fisket etter makrell som F?r?yane og Island har sett i gang i eit fors?k p? ? fiske til seg kvoteandelar er eit alvorleg trugsm?l mot makrellbestanden og det undergrev forvaltningssamarbeidet. Eg ser sv?rt alvorleg p? situasjonen, og eg har ogs?…

Fastsatt forskrift om kontrollomr?de, infeksi?s lakseanemi hos akvakulturdyr i Langfjord, Alta kommune

Den tidligere mistanken om Infeksi?s lakseanemi (ILA) p? oppdrettsfisk ved Marine Harvest sine lokaliteter Kvalvika 11074 og Digermulen 11076 i Tjongsfjorden, R?d?y kommune i Nordland er n? bekreftet. P? bakgrunn av Veterin?rinstituttets p?visning av ILA virus i pr?ver tatt ut ved lokaliteten Kvalvika, har Mattilsynet stadfestet smitte av fiskesykdommen ILA.…

Verdensrekord i Oslofjorden: Nytt kabelanlegg

Mattilsynet har 21. juli 2010 fastsatt forskrift om kontrollomr?de for ? forebygge, bekjempe og begrense infeksi?s lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Langfjord, Alta kommune i Finnmark. Forskriften og kart over kontrollomr?det er vedlagt nedenfor. For informasjon om saken for ?vrig vises til tidligere informasjon p?…
Top