Tag Archives: ILO

St?tter sj?bunnopprydding i Flekkefjord

St?tter sj?bunnopprydding i Flekkefjord

Mandag 8. november arrangerer Milj?verndepartementet og Utenriksdepartementet halvdagsseminaret ?Green Economy ? why should the developing world embrace it??. Gr?nn ?konomi m?ter motforestillinger blant utviklingslandene. De oppfatter milj?krav som et hinder for ? kunne eksportere varer til de rike landene, og at hensikten er ?…
Top