Tag Archives: IMO

Regjeringen g?r inn for delvedtak for kraftledningen ?rskog-Sogndal

Regjeringen g?r inn for delvedtak for kraftledningen ?rskog-Sogndal

Norge gir om lag 17,5 millioner kroner til milj?prosjekter innen maritim sektor i utviklingsland. Avtalen er inng?tt mellom FNs sj?fartsorganisasjon IMO og Norad. ? Avtalen er et viktig bidrag fra Norge for ? n? m?let om en mer milj?vennlig og sikker internasjonal skipsfart, sier n?rings-…
Top