Tag Archives: Importrekord Vasskraftprodusentane

Mindre magasintapping enn normalt

Mindre magasintapping enn normalt

Lite vatn i magasina f?rte til l?g produksjon og rekordh?g import av kraft i f?rste kvartal. Nedgangen i magasinfyllinga vart dermed mindre enn normalt. – Den knappe ressurssituasjonen fekk vasskraftprodusentane til ? verdsette vatnet h?gt. Samtidig f?rte kaldt vinterv?r til h?g…
Top