Tag Archives: Kg Kadmium

Ny forskrift etter naturmangfoldloven – overgangsregler for erstatningskrav etter den gamle naturvernloven

Ny forskrift etter naturmangfoldloven – overgangsregler for erstatningskrav etter den gamle naturvernloven

(21.10.10) Hvert ?r kasseres store mengder elektriske produkter i hele Rogaland. Disse inneholder tonnevis av milj?gifter som PCB, Kvikks?lv, Bly og radioaktivt materiale. 11 bedrifter spredt over hele fylket tar imot kasserte elektriske produkter, og s?rger dermed for trygg h?ndtering av milj?giftene.…
Top