Tag Archives: Kirsten Marthinsen

L?yve til fire sm?kraftverk i Gulen kommune

L?yve til fire sm?kraftverk i Gulen kommune

NVE har handsama fire s?knader om bygging av kraftverk i Gulen kommune, Sogn og Fjordane. Vi gjev l?yve til ? bygge desse kraftverka som samla vil gje ein ?rleg fornybar produksjon p? om lag 43 GWh. Dette tilsvarar straumbruken til omlag 2150 husstandar.…
Top