Tag Archives: Klaus Sch

Fra forskning til virkelighet!

Fra forskning til virkelighet!

CLIMIT-programmet kan n? yte st?tte til prosjekter for CO2-h?ndtering av punktutslipp i industrien. Overv?kingsorganet ESA har godkjent den norske notifikasjonen. Leder av CLIMIT-sekretariatet, teknologidirekt?r Klaus Schöffel i Gassnova, er sv?rt forn?yd med godkjennelsen. ? Utvikling av teknologi skal skje gjennom industrien.…
Top