Tag Archives: KOF

St?tter sj?bunnopprydding i Hammerfest

29.10.10 Kunngj?ring i Sandefjords Blad og Norsk lysingsblad om at Pronova BioPharma AS s?ker om endrede utslippsgrenser til vann fra sitt anlegg i Sandefjord. Kunngj?ring Pronova BioPharma AS s?ker om endrede utslippsgrenser til vann. Pronova BioPharma AS har i dag en tidsbegrenset tillatelse til utslipp av organisk stoff (KOF) og nitrogen, som er gyldig ut ?ret…
Top