Tag Archives: Kontaktperson Mattilsynets

Tidsklemma st?rste hinder for sunnere middagsvaner

Tidsklemma st?rste hinder for sunnere middagsvaner

Mattilsynet har bedt Veterin?rinstituttet vurdere de dyrevelferdsmessige aspektene ved rehabilitering av oljeskadd fugl. De konkluderer med at innfanging og rehabilitering vil v?re en ekstremt stressende p?kjenning for fuglene. Mattilsynet har bedt Veterin?rinstituttet (VI), som er tilsynets kunnskapsst?tteinstitusjon i slike sp?rsm?l, om ?…
Top