Tag Archives: Kontaktpersonar Avdelingsingeni

Ikkje l?yve til opprusting og utviding av Palmafossen kraftverk

Ikkje l?yve til opprusting og utviding av Palmafossen kraftverk

NVE seier nei til opprusting og utviding av Palmafossen kraftverk i Voss kommune i Hordaland. NVE meiner at skadane og ulempene for dei ?lmenne interessene er st?rre enn fordelane ved ei utviding av kraftverket. Voss Energi AS har s?kt NVE om l?yve…
Top