Tag Archives: Kristine Mordal Hessen

Penger til milj?overv?kning i Kristiansandsfjorden

Penger til milj?overv?kning i Kristiansandsfjorden

Fylkesmannen i Vest-Agder f?r 300 000 kroner fra Klima- og forurensningsdirektoratet til milj?overv?kning i Kristiansandsfjorden i 2011. Kristiansandsfjorden er ett av de prioriterte omr?dene i den nasjonale handlingsplanen for opprydding i forurenset sj?bunn. De viktigste opprydningstiltakene i fjorden er allerede gjennomf?rt,…
Top