Tag Archives: Lars Andreas Eriksson

Nordea Liv bygger energieffektivt i Bergen

Nordea Liv bygger energieffektivt i Bergen

NVE sender ut varsel om overtredelsesgebyr til seks nettselskaper fordi vi mener det er sannsynlig at de har gitt uriktige opplysninger da de bekreftet oppfyllelse av vedtaket om utarbeidelse av planverk for kraftrasjonering. Revisjon av selskapenes planverk for kraftrasjonering har avdekket til dels store mangler.…
Top