Tag Archives: Line Ruden

Forurensende stoffer ? organiske milj?gifter ? E?S

Forurensende stoffer ? organiske milj?gifter ? E?S

Mattilsynet f?lger arbeidsgruppen i EU som omhandler persistente organiske milj?gifter (pops) i mat. EUs regelverk p? dette fagomr?det er etablert i forordning (EF) nr. 1881/2006, og tatt inn i norsk rett gjennom forskrift om visse forurensende stoffer i n?ringsmidler. Grenseverdiene angitt i forordning (EF) nr.…
Top