Tag Archives: Mona Hellesnes

Oppnevning av nasjonalparkstyret for verneomr?dene i Dovrefjell ? Sunndalsfjella nasjonalpark

Oppnevning av nasjonalparkstyret for verneomr?dene i Dovrefjell ? Sunndalsfjella nasjonalpark

Dette er et ledd i innf?ringen av den nye forvaltningsmodellen for verneomr?der. Kommuner og fylkeskommuner f?r gjennom deltagelse i nasjonalparkstyret ansvaret for ? forvalte store nasjonale verdier. – Det er sv?rt gledelig at de aktuelle lokale myndigheter vil p?ta seg ansvaret med ivareta de unike naturverdiene i Hallingskarvet nasjonalpark og Finse biotopvernomr?de.…
Top