Tag Archives: Mork Adm

God praksis for ? redusere forurensning fra punktkilder ved bruk av plantevernmidler

God praksis for ? redusere forurensning fra punktkilder ved bruk av plantevernmidler

Asplan Viak har kj?pt KanEnergi, som fra 1. november g?r inn som en egen enhet i selskapet. KanEnergi er Norges fremste r?dgivningsselskap for milj?messige og gode energil?sninger og har eksperter p? fornybar energi, sol- og bioenergi, energi i bygninger, industri og transport.…
Top