Tag Archives: MOU

Hyundai signerer avtale om leveranse av FCEV-biler

Hyundai signerer avtale om leveranse av FCEV-biler

Hyundai har undertegnet en intensjonsavtale (MOU) for leveranse av FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) til de fire nordiske landene, Island, Sverige, Danmark og Norge. Hyundai skal levere egenutviklede FCEV-biler som drives av av hydrogen og batteristr?m. – De nordiske landene har kommet langt i ?…
Top