Tag Archives: Nils Gjerland

Nytt verneomr?destyre for Naustdal-Gjengedal

Nytt verneomr?destyre for Naustdal-Gjengedal

Milj?verndepartementet oppnemner i dag verneomr?destyre som skal forvalte Naustdal-Gjengedal landskapsvernomr?de. Dette er eit ledd i innf?ringa av den nye forvaltningsmodellen for verneomr?de. Kommunane og fylkeskommunen f?r gjennom deltaking i verneomr?destyret ansvaret for ? forvalte store nasjonale verdiar. – Det er s?rs…

Nasjonalparkstyre for nasjonalparker i Nord-Tr?ndelag oppnevnt i dag

Dette er eit ledd i innf?ringa av den nye forvaltningsmodellen for verneomr?de. Kommunane og fylkeskommunen f?r gjennom deltaking i nasjonalparkstyret ansvaret for ? forvalte store nasjonale verdiar. Det er s?rs gledeleg at Balestrand, F?rde, Gloppen, J?lster, Luster, Sogndal og Stryn kommunar saman med Sogn og Fjordane fylkeskommune vil ta ansvar med ?…
Top