Tag Archives: NIVA

Penger til milj?overv?kning i Kristiansandsfjorden

Penger til milj?overv?kning i Kristiansandsfjorden

Fylkesmannen i Vest-Agder f?r 300 000 kroner fra Klima- og forurensningsdirektoratet til milj?overv?kning i Kristiansandsfjorden i 2011. Kristiansandsfjorden er ett av de prioriterte omr?dene i den nasjonale handlingsplanen for opprydding i forurenset sj?bunn. De viktigste opprydningstiltakene i fjorden er allerede gjennomf?rt,…

St?tter sj?bunnopprydding i Hammerfest

29.10.10 Kunngj?ring i Sandefjords Blad og Norsk lysingsblad om at Pronova BioPharma AS s?ker om endrede utslippsgrenser til vann fra sitt anlegg i Sandefjord. Kunngj?ring Pronova BioPharma AS s?ker om endrede utslippsgrenser til vann. Pronova BioPharma AS har i dag en tidsbegrenset tillatelse til utslipp av organisk stoff (KOF) og nitrogen, som er gyldig ut ?ret…
Top