Tag Archives: Olav Svarstad

Milj?verndepartementet har n? oppnemnt verneomr?destyret som skal forvalte ?lfotbreen landskapsvernomr?de

Milj?verndepartementet har n? oppnemnt verneomr?destyret som skal forvalte ?lfotbreen landskapsvernomr?de

Dette er eit ledd i innf?ringa av den nye forvaltningsmodellen for verneomr?de. Kommunane og fylkeskommunen f?r gjennom deltaking i verneomr?destyret ansvaret for ? forvalte store nasjonale verdiar. Det er s?rs gledeleg at Bremanger, Flora og Gloppen kommunar saman med, Sogn og Fjordane fylkeskommune vil ta ansvar med ?…

Milj?verndepartementet oppnemner i dag verneomr?destyret som skal forvalte ?lfotbreen landskapsvernomr?de

Dette er eit ledd i innf?ringa av den nye forvaltningsmodellen for verneomr?de. Kommunane og fylkeskommunen f?r gjennom deltaking i verneomr?destyret ansvaret for ? forvalte store nasjonale verdiar. Det er s?rs gledeleg at Bremanger, Flora og Gloppen kommunar saman med, Sogn og Fjordane fylkeskommune vil ta ansvar med ?…
Top