Tag Archives: PFOA

Forslag til regulering av fire milj?gifter i forbrukerprodukter

Forslag til regulering av fire milj?gifter i forbrukerprodukter

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) foresl?r ? regulere innholdet av fire milj?gifter i forbrukerprodukter for ? gi forbrukere og milj?et bedre beskyttelse mot helse- og milj?farlige kjemikalier. Vi foresl?r ? regulere produksjon, import, eksport og omsetning av produkter som inneholder bly, pentaklorfenol, mellomkjedete klorparafiner (MCCP) og den perfluorerte forbindelsen PFOA.…
Top