Tag Archives: Ragnhild Stokker

Norges forhandlingsleder slutter

Norges forhandlingsleder slutter

NVEs nye ?Rettleiar 3/2010 ? Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker? skal danne mal for alle trinn i prosessen fram til s?knad om l?yve for bygging av st?rre vasskraftprosjekt. Dette gjeld prosjekt som fell inn under plan- og bygningslova si forskrift om konsekvensutgreiingar. Den nye rettleiaren er ei revidert og omarbeida utg?ve…
Top