Tag Archives: Revidert Nasjonalbudsjett

Offshorefart?y f?r fritak for CO2-avgift p? gass

Offshorefart?y f?r fritak for CO2-avgift p? gass

I forbindelse med Revidert Nasjonalbudsjett 2011 vil det bli lagt fram forslag om at offshorefart?y fritas for CO2-avgift p? gass. Departementet har i dag innvilget dispensasjon fra avgiftsplikten med virkning fra 1. september 2010. I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2010 ble det vedtatt en CO2-avgift p?…
Top