Tag Archives: SAS

Framtidsrettet luftfart med mindre utslipp

Framtidsrettet luftfart med mindre utslipp

Konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen, og direkt?r Torbj?rn Lothe i NHO Luftfart overleverte tirsdag 7. juni luftfartsbransjens rapport om CO2 utslipp i flytrafikken, til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. – Norge er mer avhengig av luftfart enn andre europeiske land. Slik er det, og slik vil det v?re…
Top