Tag Archives: SBS

Full frifinnelse for Siemens Business Services

Full frifinnelse for Siemens Business Services

Saken handler om et kontraktsforhold mellom Siemens? datterselskap Siemens Business Services (SBS) og Forsvaret. – Saken har v?rt en stor belastning for selskapet og v?re medarbeidere. Derfor er vi meget tilfreds med at retten har sluttet seg til SBS? forst?else av de faktiske forhold i saken, sier administrerende direkt?r…
Top