Tag Archives: Seksjonssjef Arne Olsen

NVE avsl?r vindkrafts?knad p? Sleneset

NVE avsl?r vindkrafts?knad p? Sleneset

NVE sier nei til bygging av Sleneset vindkraftverk i Lur?y kommune, Nordland. NVE har lagt avgj?rende vekt p? h?ye samfunns?konomiske kostnader og store inngrep forbundet med n?dvendige infrastrukturtiltak. Nord-Norsk Vindkraft AS s?kte i 2005 om konsesjon til ? bygge og drive Sleneset vindkraftverk.…
Top