Tag Archives: Sentralnettet Nettanlegg

Etablerer forum for samordning av oljevernberedskapen

Etablerer forum for samordning av oljevernberedskapen

NVE foresl?r felles tariffering av regional- og sentralnettet for at fremtidige kostnader ved nettinvesteringer i regionalnettet skal fordeles p? str?mkunder i hele landet. Dette gjelder blant annet de forventede nettinvesteringene som f?lger av ?kt utbygging av fornybar energi. Str?mkundenes nettleie beregnes ut i fra kostnader i distribusjonsnettet de er tilknyttet, pluss en andel av kostnadene i sentralnettet og i aktuelt regionalnett.…
Top