Tag Archives: Siri Sorteberg

Mot l?sning i EE-avfallssaken

Mot l?sning i EE-avfallssaken

Kvikks?lvniv?er fem ganger h?yere enn EUs grenseverdi for sj?mat, er m?lt i brosme fra S?rfjorden i Hardanger. Klif f?lger opp funnene. S?rfjorden: P? oppdrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) viser kartleggingen fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA), lokale myndigheter og industrien i Odda at det er h?ye…
Top