Tag Archives: Statens Byggtekniske

Historisk ekspedisjon avsluttes i Bergen og Oslo: F?rste b?t rundt Nordpolen

Historisk ekspedisjon avsluttes i Bergen og Oslo: F?rste b?t rundt Nordpolen

Seniorforsker Tor Helge Dokka ved Sintef Byggforsk har f?tt Energidagenes hederspris for sitt arbeid med energi i bygninger. Dokka har v?rt sentral i arbeidet med ? sette nye energikrav til bygninger og tekniske installasjoner. Vassdrags- og energidirekt?r Agnar Aas, som delte ut prisen, trakk fram Tor Helge Dokkas utrettelige innsats innen fagfeltet energi i bygninger, og pekte p?…
Top