Tag Archives: Sted Steen

Radioaktiv forurensning og avfall en del av forurensningsloven

Radioaktiv forurensning og avfall en del av forurensningsloven

Regjeringen har som m?l at utslipp av milj?gifter skal stanses innen 2020. Dette er en ambisi?s m?lsetting og milj?- og utviklingsminister Erik Solheim har derfor nedsatt et utvalg som skal foresl? konkrete tiltak som kan bidra til at m?let n?s. Tirsdag 9.…
Top