Tag Archives: Store Standal

– Mulig ? skaffe 100 milliarder dollar i ?ret til klimatiltak

– Mulig ? skaffe 100 milliarder dollar i ?ret til klimatiltak

Olje- og energidepartementet skal n? sluttf?re konsesjonsbehandlingen slik at det kan fattes delvedtak for deler av kraftledningen mellom ?rskog og Sogndal. Denne kraftledningen er helt sentral for ? bedre kraftsituasjonen i Midt-Norge. De aktuelle strekningene er fra Sogndal til Moskog og fra Haugen i ?rsta…
Top