Tag Archives: Susanne Lyngmann

Milj?verndepartementet utnemner i dag nasjonalparkstyre som skal forvalte Breheimen nasjonalpark

Milj?verndepartementet utnemner i dag nasjonalparkstyre som skal forvalte Breheimen nasjonalpark

Milj?verndepartementet oppnevner i dag et nasjonalparkstyre som skal forvalte Bl?fjella-Skj?kerfjella/L?arte-Sk?hkere nasjonalpark og Lierne/Lijre nasjonalpark i Nord-Tr?ndelag fylke. Dette er et ledd innf?ringen av den nye forvaltningsmodellen for verneomr?der. Kommunene og fylkeskommunene f?r gjennom deltagelse i nasjonalparkstyret ansvaret for ? forvalte store nasjonale verdier.…
Top