Tag Archives: Toril Melheim Strand

L?yve til M?lleelva kraftverk

L?yve til M?lleelva kraftverk

Milj?verndepartementet oppnevner i dag nasjonalparkstyret som skal forvalte verneomr?dene knyttet til Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark Dette er et ledd i innf?ringen av den nye forvaltningsmodellen for verneomr?der. Kommunene og fylkeskommunen f?r gjennom deltagelse i nasjonalparkstyret ansvaret for ? forvalte store nasjonale verdier. – Det er sv?rt…
Top