Tag Archives: Utenfor Europa

De gj?r Rogalands viktigste milj?jobb

De gj?r Rogalands viktigste milj?jobb

Publiseringstidspunkt: 21/10/2010 14:08 I 2009 ble en ny skorpelav funnet p? tre lokaliteter i Norge. Lavarten fyller en luke i utbredelsen mellom Storbritannia og Sverige. Edell?vtr?r som alm og ask er viktige levesteder for lav i Norge. Norges lavflora best?r av ca.…
Top