Tag Archives: VU

L?yve til bygging av Femtevasselva kraftverk

L?yve til bygging av Femtevasselva kraftverk

NVE har gjeve Nord-Norsk Sm?kraft AS l?yve til ? byggje Femtevasselva kraftverk i Hamar?y kommune i Nordland. Kraftverket vil gje ein ?rleg produksjon p? om lag 7,2 GWh, noko som svarar til den ?rlege straumbruken til rundt 360 husstandar. Utbygginga vil utnytte ei fallh?gd…
Top