Milj?politikk

Tar krafttak for automatisk str?mm?ling (AMS)

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen vil be NVE legge frem forslag om ? framskynde innf?ring av automatisk str?mm?ling (AMS) i Midt-Norge. M?let er ? stimulere

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen vil be NVE legge frem forslag om ? framskynde innf?ring av automatisk str?mm?ling (AMS) i Midt-Norge. M?let er ? stimulere til energisparing og ?ke bevisstheten rundt str?mforbruket.
Olje- og energiministeren vil n? be Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) legge fram et forslag til forskrift om tidligere utrulling av automatisk str?mm?ling AMS i Midt-Norge. Dessuten fremskyndes den endelige fristen for utrulling i hele landet fra 01.01.2018 til innen utgangen av 2016. Dette vil inng? i NVEs forskrift om AMS som skal ut p? h?ring i februar.
-Jeg har stor tro p? at toveiskommunikasjon mellom nettselskap og forbrukere vil ?ke bevisstheten rundt energiforbruk og samtidig stimulere til mer energisparing, sier Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.
-Jeg vil be NVE om ? inkludere et krav om at 80 prosent av forbrukerne i Midt-Norge skal f? installert AMS innen utgangen av 2013, det vil si to ?r f?r resten av landet, sier statsr?d Riis-Johansen.
I desember i fjor leverte det s?kalte Bye-utvalget sin rapport om langsiktige tiltak for ? bedre kraftsituasjonen. Blant tiltakene utvalget anbefaler er innf?ring av AMS for ? ?ke forbrukerfleksibiliteten slik at kraftsystemet kan utnyttes p? en bedre m?te.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy