V?r

Tar milj?ansvar i praksis

08-10-2013 16:45 Stiftelsen Milj?fyrt?rn - Vi valgte Milj?fyrt?rn fordi det er en kjent sertifisering med stor tyngde i Norge, og det er viktig for oss ? vise at vi tar milj? p? alvor. Alle ansatte i Ventelo p? alle niv?er - i salg, innkj?p og kundeservice - er engasjert og involvert i milj?arbeidet.

– Vi valgte Milj?fyrt?rn fordi det er en kjent sertifisering med stor tyngde i Norge, og det er viktig for oss ? vise at vi tar milj? p? alvor. Alle ansatte i Ventelo p? alle niv?er – i salg, innkj?p og kundeservice – er engasjert og involvert i milj?arbeidet.
Det sier administrerende direkt?r i Ventelo, Thor-André Svendsen. Ventelo leverer telefonil?sninger til sm? og mellomstore bedrifter – og har totalt 170 ansatte i Norge. 120 av dem er lokalisert p? hovedkontoret i Kristiansand, og ved sertifiseringen ble hovedkontormodellen benyttet. Selskapet holder p? ? sertifisere underliggende enheter n?, forteller milj?ansvarlig og administrasjonsansvarlig Irene Seljenes.

– Vi synes hovedkontormodellen har v?rt en omfattende, men spennende prosess. Vi har hatt stort fokus p? milj? tidligere, og flyttet inn i flunkende nytt bygg for halvannet ?r siden. Vi hadde den gangen fokus p? milj?arbeid, forbruk, energi, kildesortering og fjernvarme, og gjennom Milj?fyrt?rn f?r vi satt milj?satsningen i system.

Ventelo ble sertifisert i begynnelsen av juni. Mange av de ansatte er engasjert i milj?arbeidet i bedriften.
– Det er g?y at s? mange ansatte i Ventelo er s? engasjert og kommer med tips til hva vi kan forbedre kontinuerlig – ogs? etter vi har f?tt diplomet. Vi kan absolutt anbefale andre ? sertifisere seg, og hos oss ser vi at det har bidratt til at ansatte selv f?ler stolthet over ? arbeide her, avslutter Seljenes.

Milj?fyrt?rn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin milj?innsats og vise samfunnsansvar.
? v?re Milj?fyrt?rn inneb?rer systematisk arbeid med milj?tiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomf?rer tiltak for en mer milj?vennlig drift og godt arbeidsmilj?.
Milj?fyrt?rn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres ?rlige milj?rapporter og hvert tredje ?r blir virksomheten resertifisert.
Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkj?p.
Vi kaller det ? ta milj?ansvar i praksis!

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy