Klimasp?rsm?l

Teknologi i stilren design – Siemens st?vsuger

M?linger NVE har utf?rt av sn?mengder p? 14 breer i Norge viser at det er sv?rt lite sn? p? breene i ?r. Resultater fra breer i b?de Nord- og S?r-Norge viser at det er 30-40 prosent mindre sn? enn vanlig.
P? Storbreen i Jotunheimen er det kun ett ?r tidligere (1996) m?lt mindre sn? siden m?lingene startet i 1949.
P? S?ndre Folgefonna er ?rets sn?mengder omtrent halvparten av gjennomsnittet for de tre siste ?rene.
Sn?situasjonen p? breene i ?r er lik den som var i 2006. Da var det ogs? sv?rt lite sn? p? breene, og dette kombinert med en meget varm sommer f?rte til rekordstor avsmelting.
De sm? sn?mengdene vil sannsynligvis f?re til en betydelig minking av breene ogs? i ?r. Hvor stort underskuddet vil bli er avhengig av hvor varm sommeren blir.
Bresmeltingen i fjor
Brem?lingene i Norge publiseres i en ?rlig rapport som sendes til bre- og klimaforskere verden over. Rapporten for 2009 er n? klar og oppsummerer norske breers utvikling i 2009. Resultatene viser at 10 av 14 breer minket i volum i 2009. Frontposisjonendringer ble m?lt p? 22 breer i S?r-Norge og fem breer i Nord-Norge i 2009. Tjueto av breene hadde tilbakegang, tre var uendret og to hadde litt framgang.
Kontaktpersoner :
Seksjonssjef Rune Engeset, tlf: 990 38 868
Forsker Liss Marie Andreassen, tlf: 952 82 401
Senioringeni?r Bjarne Kj?llmoen, tlf: 418 59 053

*Tallene er henholdsvis i % i fohold til normalperioden 1971-2000, og % i forhold til hele m?leperioden (m?leperioden varierer for hver bre).
Fakta om norske breer:
Breer p? fastlandet utgj?r n?r 1 % av Norges landareal (fastlandsnorge).
Den ?rlige massebalansen for en bre utgj?res av sn?akkumulasjon om vinteren (vinterbalansen) og smelting av sn? og is om sommeren (sommerbalansen). Hvis sn?akkumulasjonen er mindre enn sommersmeltingen minker breen, omvendt vokser breen.
De f?rste massebalansem?lingene i Norge ble igangsatt i 1949 p? Storbreen i Jotunheimen. Denne m?leserien er den nest lengste massebalanseserien i verden.
Totalt har massebalansen blitt m?lt p? 42 norske breer.
NVE m?ler for tiden massebalanse p? 14 norske breer. I tillegg startet NVE i 2010 m?linger p? Juvfonna, en liten isbre n?r Galdh?piggen, i forbindelse med Klimapark 2469 .
Norske breer er del av et verdensomspennende nettverk av brem?linger, og de lange norske seriene av massebalanse og brefrontendringer er av stor verdi for klimaforskere. De norske brem?lingene rapporteres jevnlig til World Glacier Monitoring Service som er del av FN-systemet.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy