Vann

Telinet Energi lanserer m?nedlig kraftrapport

Telinet Energi tar ansvar for nordmenns kunnskap om str?m og str?mpriser. Hver m?ned skal selskapet sende ut en kort rapport om energi, str?mpriser og kraftmarkedet. Den f?rste publiseres i dag.
– Alle snakker om om str?mprisene, men f? kjenner markedet og hva som faktisk driver prisene. M?let v?rt med kraftrapporten er ? forklare et komplekst marked p? en enkel m?te, sier Finn Erik Arctander, administrerende direkt?r i Telinet Energi.
Kraftrapporten vil sendes direkte til alle landets medier. I tillegg vil den distribueres til kunder og samarbeidspartnere av Telinet Energi, samt publiseres p? www.telinet.no
– Vi vet at mange forbrukere ?nsker enkel, saklig og oppdatert info om str?mprisene. Rapporten skal v?re nettopp det og vi har allerede f?tt en rekke positive tilbakemeldinger, sier Arctander.
I den f?rste kraftrapporten kan du blant annet lese om opprinnelsesgarantier, de siste m?neders str?mprisutvikling, samt nye prisomr?der for kraft i Sverige.
For mer info, vennligst kontakt:
Finn Erik Arctander
Adm. dir. Telinet Energi
[email protected]
Tlf.: 917 45 052
www.telinet.no
www.telinetprodukter.no
Vedlegg: Telinet Kraftrapport 1, desember 2011
Telinet Energi
Telinet Energi er et lite energiselskap som tar milj?et p? alvor og garanterer 100 % fornybar energi. Telinet Energi leverer utelukkende str?m med opprinnelsesgarantier og s?rger dermed for at mer fornybarproduksjon kommer ut i markedet. Selskapet har dessuten jobbet aktivt for ? flytte kunder over fra dyre kontrakter hos de gamle monopolselskapene, til langt rimeligere alternativer. Telinet Energi ligger i toppsjiktet p? Konkurransetilsynet sin prisoversikt, b?de p? fastprisavtale og avtale om standard variabel pris. Jf. www.kt.no 0000

Similar Posts