Energisp?rsm?l

Telinets kraftrapport nr. 6

?rets siste kraftrapport fra Telinet Energi er n? publisert og med 6 rapporter i l?pet av ?ret har Telinet fulgt opp m?let med ? gi nordmenn mer kunnskap om str?m og str?mpriser.
I desember i fjor lanserte Telinet Energi den f?rste kraftrapporten med bakgrunn i at mange forbrukere ?nsker enkel, saklig og oppdatert informasjon om str?mprisene.
– Vi visste at alle snakket om str?mprisene, men at f? kjente markedet og hva som faktisk driver prisene. M?let v?rt med kraftrapportene er ? forklare et komplekst marked p? en enkel m?te, sier Finn Erik Arctander, administrerende direkt?r i Telinet Energi.
Dette har Telinet Energi fulgt opp og det har blitt 6 kraftrapporter i l?pet av 1 ?r. Hovedpunktene i den siste rapporten er:
F? planlegger str?mbytte
I en unders?kelse gjort av Norstat p? vegne av Telinet kommer det frem at kun tre prosent av de spurte hadde planer om ? bytte str?mleverand?r f?r vinteren.
Mange velger lokalt
Tall fra NVE viser at over 70 prosent av str?mkundene velger den dominerende leverand?ren i sitt n?romr?de. Det er ikke sikkert det n?dvendigvis er det rimeligste alternativet.
Lave str?mpriser i vinter?
2012 har v?rt et billig str?m?r s? langt, og bransjen tror at prisene kan holde seg lavere enn normalt ogs? gjennom vinteren.
Se Telinets blogg for fullstendig rapport.
Om str?mleverand?ren Telinet
Telinet Energi er et lite energiselskap som tar milj?et p? alvor og garanterer 100 % fornybar energi. Telinet Energi leverer utelukkende str?m med opprinnelsesgarantier og s?rger dermed for at mer fornybarproduksjon kommer ut i markedet.
Telinet Energi ligger i toppsjiktet p? Konkurransetilsynet sin prisoversikt, b?de p? fastprisavtale og avtale om spotpris. Se konkurransetilsynets kraftprisoversikt her.
Telinetbloggen.no
Telinet p? Facebook 0000

Similar Posts