Milj?politikk

Tetra Pak setter FSC?-merking p? norske frokostbord

Norske veier, jernbanelinjer, bygg og vann- og avl?psr?r er i for d?rlig stand til ? takle de ?kte vannmengdene som kommer med klimaendringene. Dagens etterslep i vedlikehold kan koste oss dyrt i framtiden, mener utvalget som har utredet om behovet for tilpasning til klimaendringer i Norge.
? Vi har gode forutsetninger for ? h?ndtere et endret klima. Men vi m? ta klimaendringene p? alvor og komme i gang med et offensivt tilpasningsarbeid. Hvis ikke kan klimaendringene f?re til tap av verdifull natur og utgj?re en fare for liv og helse, sier utvalgsleder Oddvar Fl?te.
For f?rste gang gir et regjeringsoppnevnt utvalg et samlet bilde av hvilke konsekvenser klimaendringer kan f? for norsk natur, samfunn og n?ringsliv, og hva vi b?r gj?re for ? tilpasse oss. Den norske offentlige utredningen ?Tilpassing til eit klima i endring? ble overrakt 15. november til milj?- og utviklingsminister Erik Solheim.

Milj?- og utviklingsminister Erik Solheim sammen med utvalgsleder Oddvar Fl?te. Foto: Milj?verndepartementet.
? Jeg er sv?rt glad for den grundige jobben utvalget har gjort og ser fram til ? studere utredningen. Den gir nyttig kunnskap om hvordan vi kan tilpasse oss klimaendringene. Klimaendringene p?virker alle sektorer fra landskapet til havet og veier, bygninger og folkehelse, sier milj?- og utviklingsminister Erik Solheim.
? Hvor hardt rammet vi blir av klimaendringene, henger n?ye sammen med hvor mye temperaturen stiger. Temperaturstigningen kan vi bare p?virke ved ? kutte i utslippene, sier utvalgsleder Oddvar Fl?te.
? Men hvor hardt rammet vi blir, avhenger ogs? av v?r evne til ? tilpasse oss. I Norge er naturmilj?et, bygninger og infrastruktur s?rlig s?rbare for klimaendringer. Vi har i dag et stort etterslep i vedlikeholdet for vann- og avl?pssystemet, bygninger, veier og jernbanelinjer. Vi er ikke engang tilpasset dagens klima. Dette m? rettes opp, sier Oddvar Fl?te.
Utvalget har lagt til grunn en temperaturstigning i Norge p? mellom 2,3 og 4,6 grader innen ?r 2100. Dette vil blant annet medf?re en nedb?rs?kning i store deler av landet.
Vann- og avl?pssystemet m? ta unna mer vann, og faren for r?teskader p? bygninger vil ?ke. Fuktigere v?r vil kunne gi flere naturhendelser som stormflod, skred og flom. Dette vil utgj?re en risiko for bygninger og kraftforsyningen og vanskeliggj?re framkommeligheten p? jernbane og veier.
? N?r vi n? bygger for framtiden, m? vi ta h?yde for ?kte vannmengder som f?lge av nedb?r og stigende havniv?. Dette vil inneb?re store kostnader, men det vil bli enda dyrere om vi ikke tar h?yde for dette, sier Oddvar Fl?te.
?kt nedb?r betyr ogs? muligheter for ?kt verdiskapning. Regnestykkene utvalget legger til grunn, tyder p? et potensial for ?kt verdiskapning i kraftsektoren p? mellom 5 og 16 milliarder kroner ?rlig.
For naturmilj?et og ?kosystemene vil temperaturstigningen komme i tillegg til samfunnets bruk av naturen, som utbygging i h?yfjellet. Klimaendringene vil forsterke en allerede presset situasjon for en del arter. Mens noen arter vil flytte seg, vil en del arter i h?yfjellet og nordomr?dene f? vanskeligheter med ? tilpasse seg n?r leveomr?dene deres blir endret. Dermed st?r de i fare for ? bli utryddet.
? I dag n?r vi ikke de nasjonale milj?m?lene som blir satt. Vi skusler bort arter uten ? ta ansvar for ettertida. Naturforvaltningen m? utformes slik at vi medvirker til ? gi arter mulighet til flytting og motvirker genetisk utarming, sier Oddvar Fl?te.
Utvalget peker p? at hensynet til klimaendringer m? inn i samfunnsplanleggingen. Mye ansvar faller p? kommunene, som har ansvaret for byggeprosesser og arealplanlegging.
? Kommunene er i frontlinjen for ? h?ndtere konsekvenser av klimaendringer. Vi foresl?r b?de en styrkning av kompetansen, mer ressurser og bedre planverkt?y. I tillegg foresl?r vi at statlige retningslinjer blir mer tydelige, sier Oddvar Fl?te.
For fattige i utviklingsland vil matsikkerheten bli redusert og tilgangen p? rent drikkevann bli enda d?rligere enn i dag. Norge har et stort ansvar for at klimaendringene ikke rammer dem som er d?rligst rustet til ? h?ndtere dem og som har minst skyld i problemene, mener utvalget.
Det tilr?r at Norge tar p? seg finansielle forpliktelser i det internasjonale arbeidet for klimatilpasning.
Pressekontakter:
, kommunikasjonsr?dgiver, Milj?verndepartementet. Tlf: 91 19 13 13
, informasjonsr?dgiver, CICERO Senter for klimaforskning. Tlf: 454 27 859
, leder for sekretariatet til NOU Klimatilpassing. Tlf: 900 11 858
Se vedlagt dokument for liste over kontaktpersoner i utvalget
Les NOU 2010:10 Tilpassing til eit klima i endring0000

Similar Posts