Milj?teknikk

Thomas Hauge ?rets l?rling i Veidekke

04-09-2013 11:13 Veidekke ASA Veidekke er en av landets st?rste l?rlingebedrifter med 190 l?rlinger fra Troms? i Nord til Agder i S?r. I dag var alle invitert til samling i Oslo. Et av h?ydepunktene var k?ringen av ?rets l?rling, som ble signalmont?rl?rling Thomas Hauge (24) fra Oslo.

Veidekke er en av landets st?rste l?rlingebedrifter med 190 l?rlinger fra Troms? i Nord til Agder i S?r. I dag var alle invitert til samling i Oslo. Et av h?ydepunktene var k?ringen av ?rets l?rling, som ble signalmont?rl?rling Thomas Hauge (24) fra Oslo.
– I Veidekke har vi mange ?r drevet et systematisk rekrutteringsarbeid gjennom l?rlingord­ningen, og vi er den st?rste l?rlingbedriften i bygg- og anleggsbransjen. 95 nye l?rlinger har blitt tatt inn hver h?st de siste ?rene, forteller l?rlingansvarlig Per Johan Heierstad.
P? samlingen i Oslo var 11 faggrupper representert: T?mrere, murere, asfaltarbeidere, betongarbeidere, vei og anleggsarbeidere, fjell- og tunnelarbeidere, anleggsmaskinf?rere, anleggsmaskinreparat?rer samt signalmont?rer, banemont?rer og kontaktledningsmont?rer.
Thomas Hauge er l?rling i Veidekkes baneavdeling, og han jobber for tiden p? et vedlike­holdsprosjekt p? Dovrebanen. Arbeidskameratene beskriver han som alltid positiv med enorm st?-p?vilje og p?gangsmot, utrolig l?sningsorientert og Thomas kommer alltid med kreative, konstruktive og gjennomtenkte innspill n?r utfordringer skal l?ses. I tillegg bidrar han med sterkt engasjement og positiv utstr?ling til ? sveise arbeidslaget sammen.
– Som ?rets l?rling fikk Thomas Hauge overrakt en bronsestatuett og en sjekk p? kroner 10.000,-. I tillegg fikk t?mrerl?rling P?l Huse fra Lillehammer og betongl?rling B?rd Langva Byrkjenes fra Bergen en sjekk p? kr 5.000,- hver. De var begge med i finalerunden om ? bli ?rets l?rling i Veidekke, avslutter Heierstad.
Konsernsjef Arne Giske sa i sin tale til l?rlingene at bredt medeierskap er en viktig suksess­faktor og en av grunnene til at Veidekke alltid har g?tt med overskudd. De ansatte eier 19 % av aksjene, og alle l?rlinger vil f? aksjer for kroner 1.000,- om de best?r fagpr?ven og g?r over i ordin?rt ansettelsesforhold i selskapet.

Pressebilde Finalister ?rets l?rling 2013

For mer informasjon kontakt:
L?rlingeansvarlig i Veidekke Per Johan Heierstad, tlf 41 40 75 39, [email protected]
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 21 05 77 91 / 90 55 33 22, [email protected]

Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 alltid g?tt med overskudd.

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy