Milj?politikk

Tidsklemma st?rste hinder for sunnere middagsvaner

Mattilsynet har bedt Veterin?rinstituttet vurdere de dyrevelferdsmessige aspektene ved rehabilitering av oljeskadd fugl. De konkluderer med at innfanging og rehabilitering vil v?re en ekstremt stressende p?kjenning for fuglene.

Mattilsynet har bedt Veterin?rinstituttet (VI), som er tilsynets kunnskapsst?tteinstitusjon i slike sp?rsm?l, om ? gi en vurdering av de dyrevelferdsmessige utfordringene ved rehabilitering av oljeskadd sj?fugl.

– VI-rapporten sammenfatter den kunnskapen fagmilj?ene besitter om oljeskadd fugl, og gir vurderinger av de dyrevelferdsmessige sidene av innfanging og rehabilitering, sier seksjonsleder Solfrid ?mdal i Mattilsynet.

Veterin?rinstituttet skriver blant annet:

” Fugl som er skadet av olje b?r fanges inn for avliving eller rehabilitering.

” ? bli tils?lt av olje, fanget inn, transportert, vasket og h?ndtert av mennesker, for deretter ? bli holdt i fangenskap en periode f?r tilbakef?ring til naturen, vil v?re en ekstremt stressende p?kjenning for fuglene.

” For ? ivareta dyrevelferden p? best mulig m?te m? en eventuell rehabiliteringsaksjon v?re godt organisert, den m? utf?res av profesjonelle team med spesialkompetanse, og med n?dvendig utstyr og fasiliteter tilgjengelig.

” Mattilsynet m? f?re tilsyn med rehabiliteringssentrene.

Rapporten tar ikke stilling til om rehabilitering b?r omfatte alle affiserte fuglearter eller forbeholdes eventuelle truede og s?rbare arter, da alle arter er like viktige ut fra et dyrevelferdmessig synspunkt.

Kontaktperson:

Mattilsynets pressevakt: 46 91 29 10

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy