Milj?politikk

Tillater midlertidig utslipp av flokkuleringsmiddel

sier seksjonssjef Anne Sundbye i Klif.
Skadelige gasser
Allerede dagen etter utbruddet var sp?rsm?lene mange om hvordan askeskyen kunne p?virke menneskers helse og naturen generelt.
Vulkanutbruddet p? Island medf?rte at store mengder partikler og gasser ? hovedsakelig svoveldioksid (SO2)

Similar Posts