Milj?politikk

Tilpassing til eit klima i endring

Milj?- og utviklingsminister Erik Solheim fikk i dag overlevert rapporten ?Et Norge uten Milj?gifter? fra milj?giftsutvalgets leder, Ketil Hylland. Utvalget foresl?r en rekke tiltak som skal stanse utslipp av milj?gifter innen 2020.
– Utvalget har gjort et viktig arbeid. Milj?giftsutfordringen er en av v?re st?rste milj?utfordringer. Norske myndigheter arbeider aktivt for ? stanse utslipp av milj?gifter innen 2020, men fordi dette m?let er s? ambisi?st ser vi behov for ? ytterligere styrke arbeidet. Jeg ser derfor frem til n?rmere ? vurdere utvalgets forslag til tiltak, sa milj?- og utviklingsminister Erik Solheim.
Milj?giftutvalget har foresl?tt 18 prioriterte tiltak som de anser som avgj?rende for ? n? 2020-m?let. Forslagene omfatter b?de tiltak som gir konkrete utslippsreduksjoner, og sektorovergripende og kunnskapsbyggende tiltak som skal sikre en mer effektiv regulering og kontroll av milj?gifter.
Eksempler p? foresl?tte tiltak er:
Utfasing av milj?gifter i produkter
Kontrollerte avfallsstr?mmer
?kt kunnskap om milj?gifter
Tilstrekkelig forskning og overv?kning
Regjeringens m?l er ? stanse utslipp av milj?gifter innen 2020. Milj?giftutvalget ble nedsatt i fjor for ? foresl? konkrete tiltak som kan bidra til at m?lsettingen om stans i utslipp av milj?gifter innen 2020 n?s.
Utvalget har v?rt ledet av Ketil Hylland som er professor ved Universitet i Oslo og forsker ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Utvalget har hatt bred sammensetning med representanter fra forskning, n?ringsliv, arbeidstakersiden, forbrukersiden, og milj?vernorganisasjoner. I tillegg har representanter med juridisk og ?konomisk kompetanse deltatt.
Les mer om NOU 2010:9 Et Norge uten milj?gifter

Milj?- og utviklingsminister Erik Solheim fikk i dag overrakt NOU 2010:9 Et Norge uten Milj?gifter av leder for milj?giftsutvalget, professor Ketil Hylland. Foto: Milj?verndepartementet.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #EU   #Magnhild Meltveit Kleppa