Tiltak for beskyttelse av sj?fugl og bunnfauna

fordi bestandene utgj?r en vesentlig del av den europeiske eller nordatlantiske bestanden.
– Jeg er bekymret for nedgangen vi har sett i flere sj?fuglbestander. Derfor skal vi n? sette i verk tiltak for sj?fuglbestandene. I tillegg skal vivideref?re kartlegging av havbunnen gjennom MAREANO-programmet

Authors
Top