– To-gradersm?let rant ut i sanden i Qatar

Gr?nn Ungdom frykter at muligheten for ? n? to-gradersm?let forsvant samtidig med at FNs klimaforhandlinger i Doha ble avsluttet l?rdag.

L?rdag kveld, et d?gn p? overtid, kom man endelig frem til enighet om en avtale i Doha. Avtalen inneb?rer blant annet forlengelse av Kyotoavtalen frem til 2020. Landene som blir med p? en ?Kyoto 2?, deriblant Norge, EU og Australia, st?r imidlertid bare for rundt 15 prosent av verdens utslipp.

Gr?nn Ungdom er bekymret b?de for at f? land er med videre, og det lave ambisjonsniv?et til de som er med.

– Med dagens utslippsutvikling er vi allerede p? vei mot fem graders oppvarming. Uten betydelige kutt f?r 2020 st?r vi i fare for ? miste muligheten til ? unng? alvorlige og uopprettelige klimaendringer. Det kan se ut som om tiden rant ut i ?rkensanden her i Qatar, sier Hallvard Surlien, nasjonal talsperson i Gr?nn Ungdom. Han har v?rt tilstede i Doha den siste uken.

Milj?vernminister B?rd Vegar Solhjell ledet forhandlingene i Doha om en forlengelse av Kyotoavtalen. Etter intense forhandlinger de siste dagene klarte man ? finne en l?sning p? blant annet sp?rsm?lene om overskuddskvoter og oppjustering av utslippsforpliktelsene. Det ligger n? an til at land skal revidere sine utslippsm?l i 2014, men det er frivillig om m?lene skal heves. If?lge Surlien er dette alt for lite forpliktende.

– N?r det blir n?rmest frivillig ? heve ambisjonene er det stor fare for ? sitte med det samme lave ambisjonsniv?et de neste ?tte ?rene. Det er faretruende. Klimaendringene rammer allerede i dag, noe vi har sett eksempel p? i Filippinene denne uken. Vi m? handle n?. B?de EU og Norge burde helst ha ?kt sine utslippsm?l i morgen, fastsl?r Surlien.

En del av avtalen i Doha er ogs? et arbeidsprogram frem mot en ny global avtale som skal vedtas i 2015 og tre i kraft i 2020. Surlien er skuffet over at dette er alt for lite konkret. Han er redd for at konfliktene mellom rike og fattige land bare vil fortsette, og at man kan st? i 2015 uten en skikkelig avtaletekst ? forhandle om.

– Konfliktniv?et mellom land som Kina og USA har v?rt h?yt i Doha, og det virker som begge frykter hva en ny avtale vil inneb?re. Dette har gjort disse forhandlingene sv?rt vanskelige, sier Surlien.

– N? m? vi b?de jobbe for ? bedre tillitten ved at rike land hever ambisjonene p? utslippskutt og finansiering p? kort sikt, og at man i 2013 begynner ? diskutere innhold og form p? den nye avtalen. Feiler vi i 2015 vil det v?re katastrofe, avslutter Surlien.

Om Gr?nn Ungdom
Gr?nn Ungdom (GU) er ungdomspartiet til Milj?partiet de Gr?nne (MDG). Vi jobber for et medmenneskelig samfunn i ?kologisk balanse, med b?rekraftig produksjon og langsiktig tenkning.0000

Authors

Related posts

Top