Vann

Toppm?te om energifattigdom i Oslo 10. og 11. oktober

FNs generalsekret?r Ban Ki-moon er hovedinnleder n?r statsminister Jens Stoltenberg 10. og 11. oktober inviterer til en internasjonal h?yniv?konferanse om tilgang til energi for verdens

FNs generalsekret?r Ban Ki-moon er hovedinnleder n?r statsminister Jens Stoltenberg 10. og 11. oktober inviterer til en internasjonal h?yniv?konferanse om tilgang til energi for verdens fattige. P? konferansen vil Stoltenberg og Ban Ki-moon kunngj?re Norges store, nye energi- og klimainitiativ som skal bidra til ? ?ke tilgangen til energitjenester i utviklingsland gjennom ?kt utbygging av fornybar energi og energieffektivisering.
Konferansen Energy for All ? Financing Access for the Poor arrangeres i Oslo i samarbeid med Det internasjonale energibyr?et (IEA). I tillegg til FNs generalsekret?r Ban Ki-moon deltar ministre fra 20 land, blant andre statsministrene fra Etiopia og Kenya. Fra norsk side deltar statsministeren, milj?- og utviklingsminister Erik Solheim og olje- og energiminister Ola Borten Moe.
M?let med konferansen er ? se p? hvordan offentlig og privat sektor sammen kan finne de beste l?sningene for ? sikre ?kt energitilgang. Dette kan bidra til ? bedre livsgrunnlaget for 1,3 milliarder mennesker som i dag ikke har tilgang til str?m, hjelpe utviklingen av industri og n?ringsliv i s?r og samtidig redusere klimautslippene fra energisektoren.
Finansiering av ?kt energitilgang blir derfor et sentralt tema, og etter konferansen vil det bli overlevert ti konkrete anbefalinger til G20-m?tet i Cannes, klimatoppm?tet i Durban og til arbeidet med b?rekraftig utvikling fram mot FN-toppm?tet i Rio i 2012.
Sp?rsm?l og svar om konferansen.
Priv. til red.:
Tid: Mandag 10. og tirsdag 11. oktober. Konferansen starter mandag kl. 09.30. Det nye energi- og klimainitiativet vil bli presentert p? en pressekonferanse mandag kl. 11.45.

Sted: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo.
Presse m? akkrediteres til konferansen. P?melding skjer p? konferansens nettsider. Her finnes ogs? mer informasjon om programmet osv. Pressefolk m? ta med pressekort ved oppm?te.
Det er lagt til rette for tapping av lyd og bilde p? konferansen.
P? nett-tv overf?res i tillegg ?pningssesjonen, sesjon 2 og pressekonferansen.
Pressekontakter:
For statsminister Jens Stoltenberg:
Kommunikasjonsr?dgiver Tor Borgersen, telefon 909 38 987.
Kommunikasjonsr?dgiver Arvid Samland, telefon 930 51 458.
For milj?- og utviklingsminister Erik Solheim:
Kommunikasjonsr?dgiver Anne Vinding, telefon 975 93 944.
For olje- og energiminister Ola Borten Moe:
Kommunikasjonsr?dgiver Jon Evang, telefon 934 01 382.
Norsk kontakt for FNs generalsekret?r Ban Ki-moon:
R?dgiver Hege Haaland i Utenriksdepartementet, telefon 481 81 637.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy