Toppsjefene i olje med l?nnsvekst p? 21 prosent ? styrene l?fter ikke en finger

Samtidig som arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass (NOG, tidl. OLF) prediker l?nnsmoderasjon gir styrene i oljeselskapene solide l?nns?kninger til sine toppsjefer. Bare i fjor ?kte l?nningene deres med 21 prosent ? fem ganger mer enn gjennomsnittet, if?lge Stavanger Aftenblad. Dette skjer tilsynelatende uten at de tillitsvalgte i styrene, der l?nnsavtalene godkjennes, reagerer.
Forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne stiller sp?rsm?l ved d?mmekraften til styrene i oljeselskapene og deres bransjeorganisasjon NOG.
– Dette vil komplisere ?rets hovedoppgj?r kraftig. NOG har lenge manet til moderasjon. De har ogs? hevdet at alle sokkelansatte har millionl?nninger. Dermed har de bygget en opinion mot v?re medlemmer basert p? forvrenging av fakta.
Vanskelig ? f? forst?else for krisene
– Etter v?r mening hadde det v?rt bedre med en ?rlig og ?pen diskusjon om lederl?nningene ? en diskusjon som i stedet blir “feid under teppet” av NOG og selskapene. Ledere skal g? foran og v?re gode rollemodeller. Her demonstreres det motsatte, p?peker Brekke.
L?nnsfesten til toppsjefene kompliserer de tillitsvalgtes rolle i omstillingsprosessene som p?g?r for ? bedre l?nnsomheten.
– Vi f?r problem med ? vinne forst?else for “krisene” n?r toppsjefene og styrene er mer opptatt av sine l?nninger og honorarer enn ? bedre l?nnsomheten, sier han.
F?rt bak lyset
– Arbeidstakerne f?res bak lyset n?r det er satt i gang store nedskj?ringer samtidig som styrene bevilger ledelsen skyh?ye bonuser og l?nnsutbetalinger.
Brekke er overrasket og stiller sp?rsm?l ved de tillitsvalgte som sitter i styrene og godkjenner l?nnsavtalene. Ledernes tillitsvalgte hadde ikke f?tt forh?ndsvarsel om utbetalingene f?r de ble kjent i media.
Faktaboks:
Gjennomsnittlig ?rsl?nn
Gjennomsnittlig ?rsl?nn fra 2012 til 2013 er ansl?tt til 3? prosent for industriarbeidere og til 4? prosent for industrifunksjon?rer i NHO-bedrifter. L?nnsveksten for alle ansatte i industrien i NHO-bedrifter er forel?pig ansl?tt til i gjennomsnitt om lag 4 prosent. ?rsl?nnsveksten i Virke-bedrifter i varehandelen er beregnet til 4,0 prosent.
I finanstjenester, som omfatter noen flere grupper enn forhandlingsomr?det bank og forsikring, er l?nnsveksten beregnet til 6,7 prosent. ?kte bonusutbetalinger fra 2012 til 2013 trakk l?nnsveksten opp. Kilde: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgj?rene (TBU).

Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte. N?r 17.000 ansatte i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, r?dgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk st?tte.

Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende st?tte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt ?konomisk st?tte ved arbeidsledighet.0000

Authors

Related posts

Top