Energisp?rsm?l

Transport av avfall langt bedre enn sitt rykte

En MMI-unders?kelse gjort for Gr?nt Punkt viser at 51 prosent tror transport av brukt emballasje har stor negativ innvirking p? det totale milj?regnskapet. Forskning viser ? stikk i strid med denne oppfatningen ? at transporten har liten betydning p? gevinsten ved gjenvinning.
? Det at transporten av brukt emballasje gj?r at ?vinninga g?r opp i spinninga? milj?messig, er en av de tyngste mytene knyttet til gjenvinning. Sannheten er at frakten utgj?r en sv?rt liten del av milj?regnskapet. I tillegg er vi sv?rt opptatt av ? stille krav til v?re transport?rer for ? vi sikre mest mulig milj?vennlig returtransport sier Svein Erik R?dvik, leder for innsamling og gjenvinning i Gr?nt Punkt.
Fyller opp tomme vogner
John Asak, internasjonal salgssjef i Bring, forteller at fordi brukt emballasje som vare ikke er sensitiv p? n?yaktig frakttidspunkt, er det mye enklere ? tilrettelegge for en milj?vennlig transport.
? Utelukkende alle transporter vi gj?r av brukt emballasje til utlandet, g?r med returstr?mmer fra import til Norge. Det betyr at dette er transport som hadde g?tt tomme tilbake om vi ikke hadde fraktet emballasje med disse, sier Asak.
Han forteller at for eksempel godstog som er brukt til ? transportere varer fra Ikeas hovedlager i Sverige, brukes i returen til ? transportere drikkekartonger fra Norge til gjenvinning i Sverige.
?M? se p? hele bildet
?stfoldforskning har spesialisert seg p? milj?analyser av avfallssystemer. De har gjennom flere forskningsprosjekter sett p? belastningen av transport, m?lt mot gevinsten ved gjenvinning, ved bruk av livsl?psanalyser (LCA). Det samles inn data fra hele verdikjeden ? transport, sorterings- og gjenvinningsanlegg ? for bruk i analysene.
? Det viktigste funnet fra v?re analyser, er at de fleste typer avfall kan transporteres langt, uten at det har s?rlig stor innvirkning p? milj?regnskapet, forutsatt at avfallet blir utnyttet p? en god m?te. Det betyr ikke at transport er uviktig, men at hele avfallets verdikjede m? vurderes for ? f? frem b?de hvilke milj?belastninger og ? gevinster som oppn?s ved ? frakte avfallet til et anlegg som f?r maksimalt ut av r?varene, sier forsker Hanne Lerche Raadal i ?stfoldforskning.
Transportparadoks
Hun synes det er litt merkelig at det ofte blir lagt s? stor vekt p? transport n?r det gjelder gjenvinning, sammenlignet med andre aktiviteter.
? Det er et paradoks at det i s? liten grad fokuseres p? transportbelastninger n?r det gjelder produkter og varer som vi omgir oss med daglig, mens straks en vare blir til avfall f?r transport mye oppmerksomhet, og s?rlig dersom avfallsressursene transporteres ut av kommunen for behandling/gjenvinning, sier Raadal.
(Pressenytt)
Kontaktperson:
* Svein Erik R?dvik, Leder innsamling og gjenvinning Gr?nt Punkt Norge AS, mobil 40 03 81 70
* Kari-Lill Lj?stad, Markedssjef Gr?nt Punkt Norge AS, mobil 95 06 38 05
Gr?nt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og b?lgepapp. I tillegg drifter Gr?nt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong p? vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS.0100

Similar Posts